Foreningen MED

Alle har ret til en stemme
Alle har ret til indflydelse
Alle har ret til at være MED

DET GØR VI

Vi arbejder MED

Foreningen MED arbejder for at skabe et stærkt samfund, hvor alle stemmer er med.

Hvor minoriteter og mennesker, der har oplevet udsatte og svære livssituationer som hjemløshed, psykisk mistrivsel, svigt og eksklusion, byder ind med deres særlige viden og kompetencer i beslutninger, der har betydning for dem.


Den viden og de kompetencer er unikke, hvis vi skal lykkes med at skabe et bedre velfærdssamfund. Både hvad angår de politiske beslutninger, udviklingen af lokalsamfund og de helt nære indsatser og tilbud. 

Alt for ofte træffes beslutninger hen over hovedet på dem, det handler om. Det betyder, at samfundets udvikling, sociale løsninger og støtte alt for ofte rammer skævt og hægter mennesker af.

MED kæmper for at skabe plads til stemmerne fra dem, der sjældent bliver hørt eller involveret.

Vi tror på, at levede erfaringer er lige så vigtig som andre typer af viden. Vi ved, at handlekraft og indflydelse skaber social forandring.

Lad os skabe et samfund, hvor alle stemmer er med!

PÅ VEJ

Vores pejlemærker

Vi drømmer om en fremtid, hvor:

  • Mennesker med levede erfaringer altid er med i samtalen om (velfærds)samfundets udvikling. Helt fra problemformulering til løsning, både i lovgivning og udvikling af praksis.
  • Deltagelse i samtalen hviler på manges fælles stemme frem for at være anekdotisk eller fortaleri på vegne af andre.
  • De manges fælles stemme også inkluderer de mest marginaliserede og mest magtesløses viden.
  • Viden fra mennesker med levede erfaringer er et lige så legitimt bidrag til samtalen som andre vidensformer
  • Flere har mulighed for at bruge deres svære erfaringer som afsæt for at skabe forandring og forbedring af vilkårene for sig selv og andre. 

HEJ

Vil du være MED?

Fagperson eller beslutningstager - LÆS HER

Erfaringsekspert eller brugerorganisation  - LÆS HER 

Kontakt os

INSPIRATION

Seneste vidensindlæg